Hemsida

Välkommen till Oscar Södra 

Oscar Södras område sträcker sig norrut från Djurgårdsbron över Strandvägen, Oscarskyrkan och Karlaplan, och söderut från brofästet över hela ön Djurgården. Området hör till Moderaternas absolut starkaste, med en röstandel över 70 procent i flera vallokaler i riksdagsvalet 2006. Det är ett område som omfattar både stenstaden och närheten till centrum i norr och Djurgårdens vackra natur och rika kultur- och nöjesliv.
 
En aktiv förening

Föreningen var 2008 Stockholms stads största moderatförening sett till partimedlemmar (exklusive MUF) och har i dagsläget över 330 medlemmar (drygt 400 inräknat MUF).

Medlemmarna är aktiva på  alla politiska nivåer, från Europaparlamentet, Regering och riksdag till landstinget, stadsfullmäktige och Östermalms stadsdelsnämnd.

Oscar Södra har en tradition av engagemang i kulturfrågor, men har också de senaste åren drivit bland annat försvarsfrågan hårt. Föreningens medlemmar har också till Moderaternas stämmor motionerat om avskaffad värnskatt, nya regler på bostads- och hyresmarknaden och genförbättrade grödor, vid sidan av mer lokala frågor som parkeringssituationen på Narvavägen.

Vi har en rik mötesverksamhet med träffar ungefär en gång i veckan. Dels finns möjlighet att diskutera aktuella frågor på Café Politique varannan tisdagsmorgon och på Pub Politique varannan måndagskväll, dels samarrangeras utbildnings- och programverksamheten med övriga moderatföreningar på Östermalm. Det gör att vi kan erbjuda politiska samtal, men också träffar med moderata politiker och andra föredragshållare, liksom studiebesök på politiska eller kulturella institutioner.

Att vinna val

En av de grundläggande uppgifterna för en moderatförening är självklart att bidra till att Moderaterna vinner väljarnas förtroende i val. Det sker både genom långsiktig opinionsbildning och kampanjer i närområdet och genom aktiviteter i valrörelserna. Föreningen delar ut flygblad, sätter upp affischer och hjälper till att bemanna de valstugor som finns i området. Vi tar tacksamt emot varje insats från medlemmar och sympatisörer när det gäller kampanjaktiviteter och valarbete!

Var ska jag bli medlem?

Östermalm är uppdelat på fem moderatföreningar och Oscars församling är uppdelad på tre. Oscar Södra sträcker sig från Skeppargatan bort till Karlaplan längs Karlavägen, ner genom Narvavägens allé och via Linnégatans sträckning bort mot Oxenstiernsgatan ner mot Strandvägen. Därtill är hela Djurgårdsön del av föreningens område. Men det går bra att välja förening i hela Stockholms stad oavsett bostadsadress. Du är varmt välkommen till Oscar Södra om du vill engagera dig i vår förening!

Jag hoppas att du vill bli medlem hos oss och engagera dig i Moderaterna i Oscar Södra.

Varmt välkommen,

Tobias Sjö

Tobias Sjö, ordförande

tobias.sjo@moderat.se