Den 3 maj fattade landstingsfullmäktige beslut om ett nytt Karolinska Universitetssjukhus som kommer att tas i bruk 2015/16. I media florerar alla möjliga beskrivningar av vad detta beslut innehåller.

Här kommer lite fakta:

Redan för 10 år sedan konstaterades att det nuvarande Karolinska Universitets Sjukhuset behövde omfattande investeringar för att kunna fungera i storleksordningen för ett nytt sjukhus. Vården utvecklas med stormsteg och de många olika byggnaderna, där patienter forslas flera kilometer mellan olika specialister, möter  inte ens dagens krav på en modern, högspecialiserad vård än mindre morgondagens.

Alliansen valde att gå vidare med en s k OPS upphandling samarbete privat och offentligt. Landstinget är bra på mycket men ej att bygga komplexa sjukhus. Till slut återstod ett konsortium bestående av svenska SKANSKA tillsammans med ett engelskt projektbolag och ett stort antal finansiärer som nu får uppdraget.

I uppdraget ingår nu att bygga ett sjukhus med hela driften allt från reception, ventilation och städning mm mm för det kommer lanstinget att betala ett s k vederlag om ca 2 miljarder per år i 25 år(, ca 52 mdr). Det viktiga med detta är att det är ett takpris och vi betalar först när huset står klart och fungerar. Under denna tid finns möjlighet att omförhandla det finansiella upplägget.

Frågan som nu diskuteras; kunde inte landstinget lånat pengar billigare (vilket landstinget kan därför vi har beskattningsrätt i princip) och byggt i egen regi. Nej säger vi ,därför att risken som vi nu betalar för hade varit omöjlig för landstinget att hantera. Vi hade behövt skapa ett eget ”SKANSKA”  plus  en komplex projektorganisation styrd av politiker –behöver mer sägas om ”framgång” för ett sådant projekt. För att inte behöva ta den risken betalar man för det.

Nu får vi ett modernt, högspecialiserat universitetssjukhus i Stockholm till fast pris och vi är övertygad att detta kommer att uppskattas både av framtida patienter/anhöriga och Stockholms skattebetalare. Det kan inte uteslutas att i denna spännande miljö kommer nya Nobelpristagare ha sin hemvist!

Annika Sandström

Ledamot i FouUtskottet Landstinget