Oscar Norras Hemsida

Om Moderaterna Oscar Norra

Föreningen bildades 1988 efter det att Oscarsföreningen delats i Oscar Norra och Oscar Södra. Föreningen har sedan starten haft fem ordföranden – Rune Hamrin, Annette Lundquist Larsson, Staffan PerssonLars Joakim Lundquist och Henrik Hedberg. Föreningen har under alla år haft ett nära samarbete med Oscars Södra och Gärdesföreningarna, inte minst i samband med kyrkovalen då alla tre föreningarna ingår i Oscars församling. Samarbetet utvecklades i slutet av 1990-talet till att även omfatta de övriga föreningarna på Östermalm. I dag är mycket av arbetet gemensamt. Föreningen har under alla år haft företrädare i riksdagen, kommunfullmäktige och landstinget.